Følg Norsk Bergindustri

Pressemeldinger

Positiv holdning til bergindustrien

Pressemeldinger   •   sep 29, 2020 08:40 CEST

Revidert nasjonalbudsjett: Krever tiltak som treffer bergindustrien!
Tar avgjørende steg mot en mer bærekraftig mineralnæring

Tar avgjørende steg mot en mer bærekraftig mineralnæring

Pressemeldinger   •   mar 03, 2020 09:04 CET

Norsk Bergindustri signerte i går avtalen «Mot en bærekraftig mineralnæring (TSM)». Dette er et program utviklet av Mining Association of Canada (MAC) for å forbedre miljø- og sosial praksis innenfor mineralnæringen.

Høye forventninger til ny næringsminister

Høye forventninger til ny næringsminister

Pressemeldinger   •   jan 27, 2020 14:54 CET

Norsk Bergindustri har høye forventninger til den nye ministeren. Røe Isaksen satte tydelige spor etter seg med blant annet økte bevilgninger til Direktoratet for Mineralforvaltning (DMF), tildeling (stadfesting) av driftskonsesjoner for sjødeponi, og iverksatt en etterlengtet gjennomgang av virkemiddelapparatet.

Norsk Bergindustri - på vei mot en bærekraftig mineralnæring!

Norsk Bergindustri - på vei mot en bærekraftig mineralnæring!

Pressemeldinger   •   jan 21, 2020 12:17 CET

Norsk Bergindustri - på vei mot en bærekraftig mineralnæring! Bærekraft og miljøarbeidet har blitt en selvfølge for enhver ansvarlig industri i vår vestlige verden, så også for Norsk Bergindustris medlemsbedrifter. Det er derfor svært gledelig at bransjen nå tar avgjørende grep for å måle sin miljøinnsats, uttaler generalsekretær i Norsk Bergindustri, Anita Hall.

Vinner av Natursteinprisen 2019

Vinner av Natursteinprisen 2019

Pressemeldinger   •   okt 16, 2019 23:27 CEST

Norsk Bergindustris Høstmøte 2019 samlet rundt 170 deltakere på Scandic Hotel Nidelven 16. – 17. oktober. Under festmiddagen tirsdag kveld ble vinner av Natursteinprisen 2019 offentliggjort.

Generalsekretæren Norsk Bergindustri kommenterer Statsbudsjett for 2020

Generalsekretæren Norsk Bergindustri kommenterer Statsbudsjett for 2020

Pressemeldinger   •   okt 08, 2019 08:47 CEST

I forslag til Statsbudsjett for 2020 legger regjeringen opp til å fortsette arbeidet med å redusere køen av konsesjonssøknader etter mineralloven. Dette følges opp med at det bevilges 3,5 mill. kr mer over driften til Direktoratet for mineralforvaltning. Samtidig er det foreslått at den samlede bevilgningen til Norges geologiske undersøkelse (NGU) går ned med om lag 1,1% fra saldert budsjett 2019.

Meld deg på vedlikeholdsworkshop

Meld deg på vedlikeholdsworkshop

Pressemeldinger   •   sep 20, 2019 09:40 CEST