Følg Norsk Bergindustri

Smartere drift og økt lønnsomhet på Norsk Bergindustris høstmøte

Pressemelding   •   jun 27, 2019 09:08 CEST

Hvordan kan ny teknologi bidra til effektiv drift og økt lønnsomhet i mineralnæringen? Det er tema for Norsk Bergindustris høstmøte som arrangeres i Trondheim 15.-17. Oktober.

Ny teknologi og automatisering har gitt industrien nye muligheter de siste årene. Mange i den norske mineralnæringen er i ferd med å gjennomføre effektiviseringstiltak og kontinuerlig forbedringsarbeid med mål om å være konkurransedyktige også i framtiden.

- Til syvende og sist handler det om å jobbe smartere, øke lønnsomheten og å gjøre bransjen mer bærekraftig. Derfor er dette temaet for årets høstmøte, sier Norsk Bergindustris generalsekretær Anita Hall.

I tillegg til et fullspekket faglig program vil deltakerne få omvisning på NTNUs nye berglaboratorium, festmiddag og foredrag om team som metode fra håndballandslagets trenerlegende Marit Breivik.

Effektivisering, kontinuerlig forbedringsarbeid, samarbeid mellom byggherre og entreprenør, digital pukkverksdrift og økt bruk av restmaterialer fra natursteinsuttak er blant temaene som blir belyst under konferansen.

Norges største bransjetreff for mineralnæringen

Norsk Bergindustris høstmøte er årets største nettverksarena for mineralnæringen og bransjekolleger fra hele landet møtes for faglig input og sosiale sammenkomster.

- Jeg gleder meg veldig til å møte medlemsbedrifter og andre med interesse for bergindustrien. Dette er årets happening i mineralnæringen, og vi håper å møte så mange som mulig i Trondheim i oktober, sier Anita Hall.

Se fullstendig program og påmeldingsinfo her


For mer informasjon:
Generalsekretær Anita Hall ah@norskbergindustri.no mobil 908 27 041
Fagsjef politikk og samfunn, Olav Hallset oh@norskbergindustri.no mobil 412 18 190

Norsk Bergindustri er en bransjeforening for den norske mineralnæringen. Våre medlemsbedrifter produserer byggeråstoff, naturstein, metalliske malmer og industrimineraler. I tillegg har vi leverandører av utstyr og tjenester til bransjen som medlemmer.