Følg Norsk Bergindustri

Tags

Kontaktpersoner

Mineraler

Næringspolitikk

Arrangementer

Norsk Bergindustri - på vei mot en bærekraftig mineralnæring!

Positiv holdning til bergindustrien

Pressemeldinger   •   sep 29, 2020 08:40 CEST

Revidert nasjonalbudsjett: Krever tiltak som treffer bergindustrien!
Krever kraftfull offensiv som treffer bergindustrien
Tar avgjørende steg mot en mer bærekraftig mineralnæring

Tar avgjørende steg mot en mer bærekraftig mineralnæring

Pressemeldinger   •   mar 03, 2020 09:04 CET

Norsk Bergindustri signerte i går avtalen «Mot en bærekraftig mineralnæring (TSM)». Dette er et program utviklet av Mining Association of Canada (MAC) for å forbedre miljø- og sosial praksis innenfor mineralnæringen.

Høye forventninger til ny næringsminister

Høye forventninger til ny næringsminister

Pressemeldinger   •   jan 27, 2020 14:54 CET

Norsk Bergindustri har høye forventninger til den nye ministeren. Røe Isaksen satte tydelige spor etter seg med blant annet økte bevilgninger til Direktoratet for Mineralforvaltning (DMF), tildeling (stadfesting) av driftskonsesjoner for sjødeponi, og iverksatt en etterlengtet gjennomgang av virkemiddelapparatet.

Norsk Bergindustri - på vei mot en bærekraftig mineralnæring!

Norsk Bergindustri - på vei mot en bærekraftig mineralnæring!

Pressemeldinger   •   jan 21, 2020 12:17 CET

Norsk Bergindustri - på vei mot en bærekraftig mineralnæring! Bærekraft og miljøarbeidet har blitt en selvfølge for enhver ansvarlig industri i vår vestlige verden, så også for Norsk Bergindustris medlemsbedrifter. Det er derfor svært gledelig at bransjen nå tar avgjørende grep for å måle sin miljøinnsats, uttaler generalsekretær i Norsk Bergindustri, Anita Hall.

Vinner av Natursteinprisen 2019

Vinner av Natursteinprisen 2019

Pressemeldinger   •   okt 16, 2019 23:27 CEST

Norsk Bergindustris Høstmøte 2019 samlet rundt 170 deltakere på Scandic Hotel Nidelven 16. – 17. oktober. Under festmiddagen tirsdag kveld ble vinner av Natursteinprisen 2019 offentliggjort.

Generalsekretæren Norsk Bergindustri kommenterer Statsbudsjett for 2020

Generalsekretæren Norsk Bergindustri kommenterer Statsbudsjett for 2020

Pressemeldinger   •   okt 08, 2019 08:47 CEST

I forslag til Statsbudsjett for 2020 legger regjeringen opp til å fortsette arbeidet med å redusere køen av konsesjonssøknader etter mineralloven. Dette følges opp med at det bevilges 3,5 mill. kr mer over driften til Direktoratet for mineralforvaltning. Samtidig er det foreslått at den samlede bevilgningen til Norges geologiske undersøkelse (NGU) går ned med om lag 1,1% fra saldert budsjett 2019.

Meld deg på vedlikeholdsworkshop

Meld deg på vedlikeholdsworkshop

Pressemeldinger   •   sep 20, 2019 09:40 CEST

To nye ansatte i Norsk Bergindustri

To nye ansatte i Norsk Bergindustri

Pressemeldinger   •   sep 09, 2019 06:27 CEST

Norsk Bergindustri har ansatt Njål Hagen (53) som fagsjef for miljø og bærekraft og Lars-Erik Sletner som fagsjef for politikk og samfunn. Sammen med generalsekretær Anita Hall og administrasjonsansvarlig Eli Tho Holen teller sekretariatet fire ansatte. Fagsjef for miljø og bærekraft er nyopprettet stilling, mens Sletner overtar etter Olav Hallset som slutter i Norsk Bergindustri etter seks år.

Smartere drift og økt lønnsomhet på Norsk Bergindustris høstmøte

Smartere drift og økt lønnsomhet på Norsk Bergindustris høstmøte

Pressemeldinger   •   jun 27, 2019 09:08 CEST

Norsk Bergindustris høstmøte er årets største bransjetreff for den norske mineralnæringen. Årets tema er Smartere og mer lønnsom mineralnæring. Arrangementet finner sted i Trondheim 15.-17. oktober og er relevant for alle med interesse for produksjon av byggeråstoff, metaller og industrimineraler, naturstein og leverandører til industrien.

Olav Markussen utnevnt til ridder av første klasse av St. Olavs orden

Olav Markussen utnevnt til ridder av første klasse av St. Olavs orden

Pressemeldinger   •   mai 29, 2019 09:09 CEST

Bergingeniør Olav Markussen ble fredag 23. mai utnevnt til ridder av første klasse av St. Olavs orden for sin innsats for den norske bergindustrien. Markussen mottok utnevnelsen etter søknad fra Norsk Bergindustri med støttebrev fra Norges Geologiske Undersøkelse, Norsk Bergforening, Arne Haugen og Norsk Arbeidsmandsforbund i forbindelse med Norsk Bergindustris 10-årsjubileum i fjor.

Thor-Anders Lundh Håkestad ny styreleder i Norsk Bergindustri

Thor-Anders Lundh Håkestad ny styreleder i Norsk Bergindustri

Pressemeldinger   •   mar 28, 2019 13:54 CET

Under generalforsamlingen 18. Mars valgte Norsk Bergindustris medlemmer nytt styre. Thor-Anders Lundh Håkestad tar over som styreleder etter Henrik Bager som har ledet foreningen siden 2015.Thor-Anders Lundh Håkestad er daglig leder i Lundhs AS, Norges største natursteinsprodusent. I tillegg kjenner han Norsk Bergindustri godt gjennom mange år som styremedlem og nestleder i foreningen.

Norsk Bergindustris natursteinspris til Thor Lundh

Norsk Bergindustris natursteinspris til Thor Lundh

Pressemeldinger   •   des 03, 2018 10:45 CET

Thor Lund ble tildelt Norsk Bergindustris natursteinspris for 2018 under årets natursteinskonferanse i Oslo. Thor Lundh er grunderen bak Lundhs AS, en av de største natursteinsprodusentene i Norge. Stein fra larvikittbruddene i Vestfold pryder praktbygg, interiør og uteområder i hele verden og er en sterk global eksponent for norske byggematerialer og håndverk.

Grønn teknologi eller en brysom nabo?

Grønn teknologi eller en brysom nabo?

Pressemeldinger   •   jul 05, 2018 12:34 CEST

15. august arrangerer Norsk Bergindustri og Norsk Arbeidsmandsforbund debatt om mineralnæring og NIMBY-vansker i framtidens Norge under Arendalsuka. Tittelen for arrangementet er Grønn teknologi eller en brysom nabo? Mineralnæringens framtid i Norge.

Anita Helene Hall ny generalsekretær i Norsk Bergindustri

Anita Helene Hall ny generalsekretær i Norsk Bergindustri

Pressemeldinger   •   mai 22, 2018 11:45 CEST

Anita Helene Hall er ansatt som ny generalsekretær i Norsk Bergindustri. Hun har sin første arbeidsdag i sekretariatet 22. mai.

Kronprins Haakon besøkte bergindustrien i Vestfold

Kronprins Haakon besøkte bergindustrien i Vestfold

Pressemeldinger   •   apr 19, 2018 14:57 CEST

Kronprins Haakon besøkte mineralnæringen i Vestfold i forbindelse med Norsk Bergindustris 10-årsjubileum.