Følg Norsk Bergindustri

Krever kraftfull offensiv som treffer bergindustrien

Pressemelding   •   mar 27, 2020 10:27 CET

Generalsekretær Anita Hall

Norsk Bergindustri setter pris på at regjeringen i dag fremla en ny krisepakke som innebærer at staten dekker en andel av de faste kostnadene for bedrifter som har betydelig nedgang i omsetningen på grunn av coronasituasjonen. Samtidig gjennomfører vi en medlemsundersøkelse for å se hvordan den pågående pandemien slår ut blant bedriftene. Når regjeringen nå i dagene fremover detaljerer ut dagens fremlagte krisepakke, har vi forventninger til at den leverer kraftfulle tiltak som bidrar til å lette den økonomiske byrden for våre medlemmer fremover, uttaler generalsekretær Anita Hall.

Norsk Bergindustri forventer at følgende tiltak vurderes av regjeringen:

  • Lettelser i arbeidsgiveravgiften: 2 og 3 termin bør frafalles i sin helhet
  • Kommuner må frafalle eiendomsskatt i første halvår, dette forutsettes kompensert av staten
  • Kommunene må utøve større fleksibilitet i sine selvpålagte karanteneregler
  • Det offentlige må framskynde prosjekter innenfor infrastruktur
  • Fordeling av corona-kompensasjon: Finansnæringen må få kriterier fra staten som raskt kan omsettes i utbetalinger til bedriftene
  • Innovasjon Norge må få på plass tilstrekkelig ressurser for å håndtere den økte pågangen
  • Regjeringen må avsette mer midler til Bedriftsintern Opplæring (BiO)

Nærmere om dagens situasjon

Omlag halvparten av våre bedrifter sier at de har iverksatt, eller ønsker å iverksette permitteringer den nærmeste tiden. Den gjeldende permitteringsordningen løper i 26 uker og bør vurderes forlenget til 52.Videre svarer våre medlemmer at stengte barnehager/skoler og kommuners særregler for karantene skaper problemer for driften. Vi forventer at regjeringen i samarbeid med helsemyndighetene løpende vurderer smidigere håndtering av dette fremover, uttaler Anita Hall. Mange av våre bedriftene merker allerede en mindre nedgang i ordreinngangen. Her er vi fortsatt på et tidlig stadium, så dette kan endre seg, sier Anita videre.

Treffer regjeringens tiltakspakker?

Av regjeringens tiltakspakker så langt (før 27 mars) stiller bedriftene seg mest positive til det nye permitteringsregelverket, i tillegg til at arbeidsgiverperioden for sykepenger reduseres. De gjeldende skattegrep (utsatt skatt og avgifter) og låneordninger ansees for mindre relevante nå, samtidig som de kun bidrar til at bedriftenes likviditetsproblemer skyves på.

Medlemmene i Norsk Bergindustri sørger for at vårt moderne samfunn kan fungere og utvikle seg videre, herunder innenfor IKT (nettbrett,pc,mobiltelefoner) og bygg- og anleggssektoren. Derfor er det svært viktig at regjeringen tilrettelegger for deres eksistens og utvikling, avslutter Anita.

Norsk Bergindustri er en bransjeforening for bedrifter som leter etter, utvinner, forvalter eller foredler mineralske ressurser i Norge, eller som på annet vis har særlig tilknytning til bergindustrien.

Norsk Bergindustri er en bransjeforening for den norske mineralnæringen. Våre medlemsbedrifter produserer byggeråstoff, naturstein, metalliske malmer og industrimineraler. I tillegg har vi leverandører av utstyr og tjenester til bransjen som medlemmer.