Gå videre til innhold
DMF styrket, NGU på stedet hvil i statsbudsjettet

Pressemelding -

DMF styrket, NGU på stedet hvil i statsbudsjettet

Direktoratet for mineralforvaltning får økte midler i årets statsbudsjett. En kraftig infrastruktursatsing øker behovet for byggeråstoff framover.

Direktoratet for mineralforvaltning får ca. 5 millioner i økte inntekter i 2018. Køen av søknader om driftskonsesjoner er svært lang, og flere ressurser vil kunne bidra til å redusere den. 

- Nærings- og fiskeridepartementet understreker at dette bør være en hjelp til å avvikle køen av konsesjonssøknader, noe vi i Norsk Bergindustri er enige i, sier generalsekretær Elisabeth Gammelsæter. 

Infrastruktursatsing

Regjeringen legger opp til en kraftig vekst i utgiftene til samferdselsprosjekter. Det krever økt tilgang til byggeråstoffer som pukk og grus i framtiden. 

- På vegne av Norsk Bergindustris byggeråstoffmedlemmer er vi naturligvis fornøyd med at det bygges mye ny vei og jernbane i Norge. Vi håper dette fører til økt bevissthet rundt tilgang på byggeråstoffer ute i kommunene, sier Elisabeth Gammelsæter. 

Håper på fortsatt satsing

Norsk Bergindustri håper mineralsatsingen Solberg-regjeringen etablerte i 2013 blir videreført av den nye regjeringen. 

-Vi er naturligvis spente på hvilke partier som utgjør den nye regjeringen, men det viktigste er at mineralsatsingen fortsetter. Det vil bidra til langsiktige, miljøvennlige. private industriarbeidsplasser i hele landet, sier Elisabeth Gammelsæter. 

Emner

Tags


Norsk Bergindustri er en bransjeforening for den norske mineralnæringen. Våre medlemsbedrifter produserer byggeråstoff, naturstein, metalliske malmer og industrimineraler. I tillegg har vi leverandører av utstyr og tjenester til bransjen som medlemmer. 

Pressekontakt

Lars-Erik Sletner

Lars-Erik Sletner

Pressekontakt Fagsjef for politikk og samfunn 411 07 695
Anita Hall

Anita Hall

Pressekontakt Generalsekretær 908 27 041