Følg Norsk Bergindustri

Tags

Mineraler

Næringspolitikk

Arrangementer

Skuffende om deponi i regjeringserklæringen

Skuffende om deponi i regjeringserklæringen

Nyheter   •   jan 16, 2018 10:40 CET

- Det er gledelig at den nye regjeringen har vedtatt å ha en positiv holdning til mineralutvinning. Likevel er det svært skuffende å slå fast at det ikke vil bli gitt nye tillatelser til sjødeponier i inneværende stortingsperiode, sier generalsekretær i Norsk Bergindustri, Elisabeth Gammelsæter.

Statsbudsjett 2018

Statsbudsjett 2018

Nyheter   •   nov 09, 2017 21:02 CET

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2018 varsler gruvenedleggelse på Svalbard og økte bevilgninger til Direktoratet for mineralforvaltning.

Kjempebyks for industrimineraler, svikt i letingen

Kjempebyks for industrimineraler, svikt i letingen

Nyheter   •   aug 25, 2017 11:53 CEST

Mineralstatistikken for 2016 viser at omsetningen for byggeråstoffer og industrimineraler skyter i været.

Politisk enighet om styrket mineralsatsing

Politisk enighet om styrket mineralsatsing

Nyheter   •   aug 17, 2017 12:08 CEST

Norsk Bergindustri, LO og Norsk Arbeidsmandsforbund inviterte til mineraldebatt under Arendalsuka der Arbeiderpartiet, Høyre, Venstre, Miljøpartiet de grønne, LO, NHO og Norsk Bergindustri deltok. Panelet ønsket utvikling i bransjen, men var uenige om deler av virkemidlene.

Muligheter for  mineralutvinning på kontinentalsokkelen

Muligheter for mineralutvinning på kontinentalsokkelen

Nyheter   •   aug 10, 2017 12:45 CEST

Ny lov åpner for gruvedrift til havs. Norsk Bergindustri har levert høringsuttalelse på vegne av bransjen og ser fram til fortsettelsen.

Mineraler for det grønne skiftet - frokostmøte under Arendalsuka 17. august

Mineraler for det grønne skiftet - frokostmøte under Arendalsuka 17. august

Nyheter   •   jul 03, 2017 11:55 CEST

Mineralnæringen er en forutsetning for alle industrielle verdikjeder og ethvert grønt skifte. Under Arendalsuka møtes Arbeiderpartiet, Venstre, Miljøpartiet de grønne, NHO, LO, Norsk Arbeidsmandsforbund og Norsk Bergindustri for å diskutere bransjens framtid i Norge. Velkommen til frokostmøte 17. august i Arendal!

Hjertelig velkommen til bergindustriens høstmøte 2017

Hjertelig velkommen til bergindustriens høstmøte 2017

Nyheter   •   jun 29, 2017 12:16 CEST

11.-13. oktober arrangerer Norsk Bergindustri og Norsk Bergforening årets høstmøte med hovedtema samfunnsaksept og kommunikasjon. Møtet finner sted i Trondheim og tilbyr skiferutflukt til Oppdal, UKA-revy, festmiddag og to dager fylt med faglig innhold, relevant for alle som er interessert i den norske mineralnæringen. Alexandra Bech-Gjørv, Ole Christian Apeland åpner hver sin dag, vi ses!

Millioner til kjerneboring i Telemark

Millioner til kjerneboring i Telemark

Nyheter   •   mai 01, 2017 11:07 CEST

Regjeringen bevilger åtte millioner kroner til kjerneboring i Fensfeltet. Kartlegging av sjeldne jordarter kan være starten på noe stort i Telemark. Regiongeolog Sven Dahlgren har anslått verdien av mineraler og sjeldne jordarter i feltet til minst 500 milliarder kroner.

Mineralloven evalueres

Mineralloven evalueres

Nyheter   •   apr 04, 2017 10:49 CEST

Mineralloven trådte i kraft i 2010 og utgjør en helt sentral del av bransjens rammeverk. Nå skal loven evalueres og justeres i tråd med seks-sju års erfaring. Norsk Bergindustri er med i prosessen.

Årsmøte og generalforsamling i Norsk Bergindustri

Årsmøte og generalforsamling i Norsk Bergindustri

Nyheter   •   apr 04, 2017 10:39 CEST

De to siste dagene i mars ble det avholdt årsmøte og generalforsamling i Norsk Bergindustri. Deltakerne fikk høre innlegg fra Helga Pedersen og Randi Grini før nytt styre ble valgt.

Norsk Bergindustri kritisk til omregulering av Biedjovaggi

Norsk Bergindustri kritisk til omregulering av Biedjovaggi

Nyheter   •   mar 24, 2017 09:26 CET

Arctic Gold har gjennom mange år jobbet for å starte utvinning av gull i Biedjovaggi-gruven. Torsdag besluttet kommunen å omregulere det aktuelle området til LNFR-område. Det er de i full rett til, men Norsk Bergindustri vil understreke at det er synd for det berørte selskapet, og innbyggerne i Kautokeino som går glipp av viktige arbeidsplasser med de inntekter og ringvirkninger det ville medført.