Følg Norsk Bergindustri

Statsbudsjett 2018

Nyhet   •   nov 09, 2017 21:02 CET

Næringsminister Monica Mæland (H)

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2018 varsler gruvenedleggelse på Svalbard og økte bevilgninger til Direktoratet for mineralforvaltning.

Store Norske på Svalbard går en mørkere vinter enn vanlig i møte. Regjeringen foreslårå avvikle gruvedriften i Svea og i Lunckefjeli forslaget til statsbudsjett for 2018. Norsk Bergindustri beklager avgjørelsen og håper regjeringen iverksetter tiltak som bevarer kompetansemiljøet og industrisamfunnet på Svalbard.

Direktoratet for mineralforvaltning får økte ressurser i året som kommer. Det vil forhåpentlig føre til kortere ventetid for bedriftene som har søkt om driftskonsesjon.

NGUs mineralkartleggingsprogram MINN og MINS ble fjernet fra budsjettet under den ekstraordinære flyktningsituasjonen i 2015, men ble ikke gjeninnført da situasjonen normaliserte seg. Det medfører stopp i den geofysiske kartleggingen. Det fører i sin tur til mindre mineralleting, svakere næringsutvikling og svekkede internasjonale konkurransevilkår. I Sverige og Finland er 100 prosent av berggrunnen kartlagt, mot kun 51 prosent av den norske. Norsk Bergindustri deltok under budsjetthøringen i Stortinget med mål om å få finansiering til NGUs leteprogrammer på plass før budsjettet vedtas. 

Kommunikasjonsansvarlig Olav Hallset under budsjetthøringen i Stortingets næringskomite 26. oktober