Følg Norsk Bergindustri

Politisk enighet om styrket mineralsatsing

Nyhet   •   aug 17, 2017 12:08 CEST

Fra venstre: Ordstyrer Stein Aabø, Heidi Nodby Lunde (H), Ola Elvestuen (V), Terje Åsland (Ap), Elisabeth Gammelsæter (Norsk Bergindustri), Une Aina Bastholm (MdG), Roger Heimland (LO), Svein Oppegård (NHO), Anita Johansen (NAF)

Norsk Bergindustri, LO og Norsk Arbeidsmandsforbund inviterte til mineraldebatt under Arendalsuka der Arbeiderpartiet, Høyre, Venstre, Miljøpartiet de grønne, LO, NHO og Norsk Bergindustri deltok. Panelet ønsket utvikling i bransjen, men var uenige om deler av virkemidlene.

 Arbeiderpartiets Terje Åsland er ikke imponert over regjeringens mineralsatsing og etterlyste tydeligere tiltak for å løfte bransjen videre.

– Vi trenger en helhetlig plan med for å løfte bransjen. På Fensfeltet alene finnes ressurser større enn dagens oljefond, sier Åsland.

Behov for utvikling

Bransjen fikk et tydelig signal fra panelet. Behovet for mineralske råstoffer er ubestridt, og Norge har alle muligheter til å ta en større rolle. Samtidig må ressursutnyttelsen økes. NHOs Svein Oppegård sammenlignet mineralnæringen med treforedlingsindustrien som har gått fra 10-20 prosent ressursutnyttelse til mer enn 99 prosent. Arbeidet for å finne bruksområder for de store overskuddsmassene mineralnæringen produser må fortsette, og samfunnets forventinger til bransjen tilsier langt mindre avfall enn i dag.

– Dersom dagens praksis med sjødeponi er det beste alternativet er ikke prosjektene modne ennå, sa Venstres Ola Elvestuen.

Etterlyser lokale incetiver

Elisabeth Gammelsæter, generalsekretær i Norsk Bergindustri, pekte på bransjens arbeid for å styrke lokalsamfunnenes økonomiske incentiver for lokal industrietablering. Bransjeforeningen har blant annet foreslått at en fjerdedel av selskapsskatten skal tilfalle kommunene og fikk støtte fra både Venstre og MdG.

– Mye av fastlandsindustrien har ligget i skyggen av oljebransjen, og det er godt nytt at vi nå ser økte muligheter i mineralnæringen, sa nasjonal talsperson i Miljøpartiet de grønne, Une Aina Bastholm.