Følg Norsk Bergindustri

Mineralstatistikk 2016

Nyhet   •   aug 30, 2017 13:46 CEST

Den ferske mineralstatistikken viser kjempebyks for industrimineraler, men lav letevirksomhet.

Byggeråstoff er dominerende og utgjør 59 % av den totale omsetningen av mineralske råstoffer i 2016. Til tross for god utvikling i denne delen av bransjen går den totale omsetningen av mineralske råstoffer tilbake.

Direktoratet for mineralforvaltning gir ut mineralstatistikk årlig. Årets mineralstatistikk HARDE FAKTA presenteres etter en omfattende systematisk gjennomgang av det statistiske grunnlaget og nye analyser.

Statistikken viser at omsetningen i mineralnæringen var 10,2 milliarder kr i 2016. Dette er en nedgang på 11 % sammenlignet med gjennomsnittlig omsetning de tre forutgående årene. Eksportverdien utgjorde 4,4 milliarder kr, tilsvarende 43 % av den totale omsetningen.

Nedgangen på 11 % skyldes hovedsakelig konkursen ved Sydvaranger Gruve AS i 2015 og redusert aktivitet ved Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS. Videre er ytterligere en drøy milliard kr tatt ut av statistikken for 2016. Dette omfatter deler av foredlingsindustrien, som har vært inkludert i mineralstatistikken tidligere år. Uttak av torv er også tatt ut i statistikken for 2016, og tilsvarer ca. 100 millioner kr basert på gjennomsnittstall fra de tre siste år. Mineralnæringen sysselsatte 4745 årsverk i 2016.

Byggeråstoff er dominerende og utgjør 59 % av den totale omsetningen av mineralske råstoffer i 2016. Omsetningen av byggeråstoff har økt med 6 % fra tidligere år. Hele 20 % av det kjente uttaket av fast fjell er knyttet til infrastrukturprosjekter som ikke er konsesjonspliktige. Verdien av disse massene inngår ikke i driftsstatistikken. Omsetningen av industrimineraler har økt med 17 %. For de øvrige råstoffgruppene er omsetningen redusert med 54 % for metalliske malmer, 10 % for naturstein og 38 % for energimineraler.

God vekst for industrimineraler, svikt i letingen

Norge er en industrimineralnasjon, og det er svært positivt at omsetningen øker med 17 prosent i 2016 sammenlignet med året før.

– Potensialet for vekst for industrimineralene er enormt. Norge kan ta en enda tydeligere posisjon i disse markedene i framtiden, sier Elisabeth Gammelsæter, generalsekretær i Norsk Bergindustri.

Leteaktiviteten er svært lav, og verst er det blant private selskaper uten drift i dag.

– Framtidens mineralnæring krever leting i dag. Den lave interessen for å lete etter mineralressurser er et kraftig signal om Norges omdømme som mineralnasjon, sier Gammelsæter.

Norsk Bergindustri har lansert en rekke forslag til tiltak for å øke mineralleteaktiviteten. De kom i forbindelse med en rapport foreningen publiserte i 2014 der skatte- og avgiftssystemet bransjen omfattes av ble presentert. Rapporten foreslår en rekke omfordelende tiltak som vil styrke lokalsamfunnenes incentiver for industrietablering, mineralleting og annet.

Rapporten fra 2014 er fortsatt høyst relevant. Leteaktiviteten må opp, og lokalsamfunnene må få flere direkte inntekter fra lokal mineralnæring, sier Gammelsæter.

Hele mineralstatistikken for 2016 kan lastes ned her