Følg Norsk Bergindustri

Håndtering av kvarts, nye regler og rapportering i tråd med NEPSI-avtalen

Nyhet   •   nov 09, 2017 20:57 CET

Europaparlamentet godkjente den 25. Oktober 2017 avtalen om revisjon av Beskyttelse av arbeidstakere fra risikoen ved eksponering for kreftfremkallende eller mutagener (CMD) ved avstemning i plenum med stort flertall (540 stemmer for, 6 imot, 119 avholdende).

Vedlagt ligger en pressemelding om saken fra parlamentet. Formålet er som det framgår å beskytte arbeidstakere fra eksponering mot bl.a. kvartsstøv. Silikastøv kommer med dette inn under karcinogendirektivet.

I praksis innebærer endringen en justert utslippsgrense på milligram pr kubikkmeter luft av bl.a. prosess-generert krystallinsk silikastøv, skapt av gruvedrift, kutting eller knusing av materialer som betong, murstein eller bergarter. Grensen settes til 0.1 mg/m3.

Norsk Bergindustri er gjennom våre medlemskap i hhv. Euroroc, Euromines og UEPG forpliktet til å følge opp NEPSI-avtalen. Denne avtalen består. NEPSIs pressemelding om parlamentets beslutning finnes her

Avtalen innebærer bl.a. en best praksis guide, samt en to-årlig rapportering av eksponering, opplæring og helseovervåkning. Vi ber medlemmene notere seg at neste rapportering vil skje fra 15. januar til 15. mars 2018. Vårens rapportering blir viktig fordi det i parlamentets beslutning ligger et forbehold om at kommisjonen ved neste evaluering kan endre den bestemte utslippsgrensen. Det snakkes om ytterligere halvering, noe som vil gjøre det svært vanskelig for en rekke bedrifter å etterleve en slik grense. Vi får som tidligere støtte fra hhv. UEPG og Euromines underveis. Vi vil holde dere oppdatert.