Følg Norsk Bergindustri

Fullt hus på høstmøtet

Nyhet   •   nov 09, 2017 20:53 CET

Avinor vant Norsk Bergindustris natursteinspris for gulvet i det nye terminalbygget på Oslo Lufthavn. Styreleder Henrik Bager delte ut prisen under festmiddagen på høstmøtet

Nær 220 deltakere samlet seg i Trondheim da Norsk Bergindustri og Norsk Bergforening arrangerte høstmøte i oktober. Tema for konferansen var samfunnskontakt og kommunikasjon.

Blant innlederne var administrerende direktør i Norsk Industri Stein Lier-Hansen, administrerende direktør i SINTEF Alexandra Bech Gjørv og leder for kommunikasjonsbyrået Apeland Ole-Christian Apeland. Beskjeden var tydelig; industrien, og ikke minst mineralnæringen, spiller en avgjørende rolle i den høyteknologiske framtiden. Næringen må like fullt bli bedre til å fortelle omverden om bransjen og vår samfunnsrolle. Apeland har gjennomført en spørreundersøkelse som viser at mange har svært liten kunnskap om den norske mineralnæringen. Om vi sammen klarer å styrke dialogen med omverden vil vi legge til rette for en sterkere oppslutning om mineralnæringen i framtiden.

Skifertur til Oppdal, byvandring og UKA-revy


Deltakerne kunne velge mellom eksursjoner til skiferbygda Oppdal og byvandring i Trondheim ledet av Tom Heldal fra NGU. Oppdal-skiferen har fått fornyet aktualitet de siste årene gjennom byggingen av nytt nasjonalmuseum i Oslo som skal kles med nær 20 000 kvadratmeter skifer fra Oppdal.

Deltakerne fikk omvisning både i bruddet og i fabrikken til Minera Skifer i Drivdalen sør for Oppdal sentrum og ble bedre kjent med Oppdal Sten og Palmer Gotheim som sammen med Minera skaper et levende produksjonsmiljø for skifer i bygda.


Bergmannstav til Roar Sandøy, natursteinspris til Avinor

Roar Sandøy fra Sibelco Nordic ble tildelt Bergmannsstaven under festmiddagen. Sandøy har lang erfaring fra både forskning og industri, og leder for tiden Norsk Bergindustris deponiarbeidsgruppe og er redaktør for Mineralproduksjon. Han har hatt og har flere verv, blant annet har han vært innom styringskomiteen for traineeordningen, styremedlem i FennoscandianReview Board og har i tillegg vært styreleder i Norsk Bergforening fra 2011 – 2013.

Avinor ble tildelt Norsk Bergindustris natursteinspris for gulvet i det nye terminalbygget på Oslo Lufthavn som er laget av Fauskemarmor. Styreleder i Norsk Bergindustri, Henrik Bager delte ut prisen under middagen og sa blant annet at Oslo lufthavn gir norsk naturstein en fantastisk eksponering mot alle dem som benytter den nye avgangshallen landets hovedflyplass.

Høstmøtet er ikke bare en faglig arena, det er like mye en møteplass for bransjekollegaer fra hele landet!